Scalable Vector Graphics

  

Koala

1. Upload koala.png into Inkscape and create koala_1.svg.


koala

2. Modify parts of koala_1.svg and save as koala_2.svg.


koala

  

3. Open koala_1.svg and koala_2.svg in editor and create koala_3.svg using animate.

koala